Võistlusklassid
 1. Street Power - ühemootorilised legoautod
 2. Street Twin Power - kahemootorilised legoautod
 3. Outlaw - kolme ja enama mootorilised legoautod

Vanusegrupid

 1. Noorem vanusegrupp - 2021 aastal kuuluvad sinna 2014 ja hilisema sünniaastaga võistlejad
 2. Vanem vanusegrupp - 2021 aastal kuuluvad sinna 2006 - 2013 sünniaastaga võistlejad.

Igas kategoorias ja vanusegrupis selgitatakse esikolmik. Lisaks toimub absoluutse esikolmiku selgitamine.

Võistlussüsteem

 • võistlusdistantsi pikkuseks on 6 meetrit. Sellele järgneb pidurdusala, mille lõpus on madratsid
 • võidusõit toimub kahekaupa
 • rajal on olemas välispiirded
 • käsklus “Mootorid vinnastada” - võistleja tõmbab masina tagasi, vinnastab mootori ja jätab stardijoonele paigale
 • käsklused "Tähelepanu, valmis olla, start!” - võistleja laseb auto lahti ning toimub paigaltvõtt
 • võidab masin, mis enne finišijoone ületab, toimub ajavõtt
 • 2x valestart = sõidu kaotus
Ajasõidud kahekaupa juhuslike paaridena.
Eliminaatorsõitudesse paigutatakse ajasõitude tulemuste põhjal vastavalt FIA eliminaatori skeemile.


Reeglid
 1. Võistlusauto on juba enne võistlust valmis ehitatud. Kohapeale tuleb võistleja koos valmis sõidukiga.
 2. Võistlusauto on ehitatud ainult Lego osadest.
 3. Kasutatada võib ainult tagasitõmmatavaid mootoreid. Elektrimootorid pole lubatud.
 4. Võistlusautot opereerib laps. Meeskonda võib kuuluda mitu liiget.
 5. Kohapeal võib teha autole ümberehitusi, aga rajale pääseb pärast tehnilise kontrolli uuesti läbimist.
 6. Üks valestart lubatud. Teine valestart annab võidu kaasvõistlejale.
 7. Igal võistlejal võib olla üks võistlusauto.

Nõuandeid edukaks sõiduks 
 • Kuula kohtuniku käsklusi tähelepanelikult. 
 • Kontrolli, et auto rattad ega teljed ei logiseks. 
 • Kontrolli, et auto jupid oleksid kõik kinni. 
 • Kontrolli, et auto rattad ei puutuks kusagilt sõiduki raami. 
 • Veendu, et auto rattad on tolmust ja sodist täiesti puhtad. 
 • Mootorit vinnastades ja autot tagasi tõmmates võta hoolikalt ratastest kätega kinni, et kogu jõud sõiduks alles hoida. 
 • Aseta auto täpselt ninaga sõidusuunda ja veendu, et ta oleks otse. 
 • Vabasta auto stardis tõstes käed kiire liigutusega otse üles. 
 • Too sõidu lõppedes kohe auto ära, kuid ära jookse üle võistlusraja.